.

«Поиск бизнес-модели» Business Books

. .
Հեղինակ՝ Ջոն Մալլինս
Հրատարակչություն՝ Մանն, Իվանով և Ֆերբեր
Վերջերս Ձեր բիզնե՞սն եք բացել: Գործերն այնքա՞ն էլ լավ չեն, ինչպես Դուք էիք պլանավորել: Նույնիսկ նախապես լավ պլանավորված բիզնեսը միշտ չէ, որ հաջողության է հասնում: Կարևորը չկառչել այդ պլանից, ինչպես խեղդվող մարդը ծղոտից, այլ ճիշտ ժամանակին անցնել պլան Բ-ին, կամ Գ-ին, կամ էլ նույնիսկ Ու-ին:
Այս գիրքը կարդալով, դուք կսովորեք ճիշտ գնահատել ընթացիկ պլանի կենսունակությունը, և, եթե պետք է, ճիշտ ժամանակին փոխել ընթացքը:

*Ապրանքի բացակայության դեպքում պատվերն իրականացվում է 3-10 օրվա ընթացքում

Կոդ՝ 4365
8 000AMD
Quantity:
Add to cart
remember